Länkar

Samhälle

Höganäs kommun
Felanmälan kommunen
Räddningstjänsten

Lokalt Lerberget

Lerbergets kyrka
Lerberget.se
Alfa Vision

Nyheter

Lokaltidningen
Helsingborgs Dagblad

Lokala nyheter HD
Aftonbladet
Expressen

Sport & Fritid

Sportsidan HD
Sportbladet
Höganäs Golfklubb
Höganäs Sportcenter

Väder

Väder HD
Väder Höganäs SMHI
DMI väder N Själland
DMI radar-nederbörd

Nöjen

Nöjessidan HD
Sagabio Höganäs

TV Tablå

 

Uppdaterad: 2019-08-08
 

Foto: Kenneth Carlsson

Aktuella rubriker

 

 • För mer information läs under nyheter

 • Föreningens årsstämma
  Föreningens årsstämma hölls den 28 mars kl. 19:00 i Lerbergsskolans matsal. Protokollet från mötet skulle presenteras här inom 14 dagar. Tyvärr är de medlemmar som utsågs att justera protokollet bortresta. Slutligt protokoll kommer att läggas in så fort det är justerat. Sekreterarens utkast till protokoll kan ni läsa nedan, men det är att betrakta som mötesanteckningar tills det att justering skett.
  Mötesanteckningar • Problem med parkering på Sädesvägen.
  Många medlemmar har påtalat att bilar parkeras alldeles för nära utfarterna från parkeringsplatserna i södra delen av Sädesvägen. Detta innbär skymd sikt och risk för olyckor vid utfart. Vid parkering utmed Sädesvägen uppmanas ni därför att hålla avstånd på minst 10m till utfarterna.


  .

 

 

Har ni något ni vill förmedla till styrelsen så klicka på "Planket" i Menyn längst upp och skiv in ert meddelande.

 

webbansvarig: Kenneth Carlsson

 

 

 

Vädret Lerberget

 

 


Blomma

 

 

 

Östra Lerbergets Samfällighetsförening Nr:1, Organisationsnr: 716407-5819, Bankgironr: 5014-2967
Postadress; Östra Lerbergets Samfällighetsförening Nr:1, c/o Lars-Olof Werme, Plöjargränd 161, 263 54 Lerberget