Uppdaterad: 2021-09-25

 

Uppgradering av fibernätet till fastigheterna tillhörande Östra Lerbergets samfällighetsförening Nr: 1

Den 25 oktober 2021 startar etapp 2 av fiberuppgraderingen som beslutades på föreningens årsstämma i våras. Det innebär att samtliga fastigheter får en ny access till internet med möjlighet till överföringshastighet upp till 1000 Mbit.

Vi kommer att byta ut samtliga villors accesser (CPE) och för att vi skall få ett bra flöde i arbetet vill entreprenören att ni frigjort arbetsytan där er fiberanslutning är monterad. Detta skall vara gjort innan teknikern från Prenad kommer.

Arbetet beräknas ta ca 20 minuter i varje hus och då måste utrustningen vara fullt tillgänglig för teknikern. Eventuella hinder eller att ni inte är på plats vid utsatt tidpunkt medför en extra kostnad för er vilket vi hoppas inte skall behöva ske.

Samtliga bostäder skall vara klara senast den 1 november om allt går som det ska.

När vi kommer till ert hus framgår av tidplanen nedan.

Tidplan för uppgradering


 

 
 

 

 

Östra Lerbergets Samfällighetsförening Nr:1 Org.nr:716407-5819 Bankgironr: 5014-2967
Postadress; Östra Lerbergets Samfällighetsförening Nr:1, c/o L-O Werme, Plöjargränd 161, 263 54 Lerberget