Uppdaterad: 2022-04-24

 

 

Samtliga villaägare i föreningen som innehar en 120-andel disponerar en plats i ett gemensamhetsgarage. Det är viktigt att känna till att garagen ägs kollektivt av samtliga 120-andelar. Man äger alltså inte sitt eget garage utan en 120/del av samtliga garagelängor. Låscylindern till garaget tillhör emellertid den som disponerar garaget.

Information och regler avseende gemensamhetsgaragen

Att bo i en samfällighet innebär att man måste rätta sig efter en del regler som gäller i området och kring våra samfällda anläggningar. Reglerna är till för allas trevnad och för att vi inte skall dra på oss onödiga kostnader. Därför så vill jag och styrelsen upplysa både gamla och nya medlemmar om vad som gäller i och omkring våra samfällda garage.

  • Garagen ägs och förvaltas av samfälligheten, inte av fastighetsägaren.
  • Garagen är till för parkering av bilar och motorcyklar. De är ej förråd eller verkstäder.
  • Brukaren av garaget får ej bygga om eller på annat sätt ändra garaget.
  • El-uttagen i garagen är endast till för tillfällig användning, som tex dammsugning av bilen. Motorvärmare, laddning av elfordon m.m. är ej tillåtet.
  • Eftersom brukaren inte äger garaget så kan man inte hyra eller låna ut garaget till annan part.
  • Man får inte hålla på med gnistbildande eller damm bildande verkasamhet som t.ex. svets, vinkelslip eller slipning eftersom detta kan skada garaget eller andras bilar i garaget.
  • All parkering på ej utmärkta platser är förbjudet. Det innebär att man inte får stå på spärrområden och gräsmattor.
  • All tvättning av bilar och motorcyklar inne på området, gräsmattor eller på parkeringen är förbjudet. Detta gäller inte bara i vår samfällighet utan  i hela Höganäs kommun.

Kan alla hjälpas åt och följa dessa enkla regler så får vi en ökad trivsel och fler lediga parkeringsplatser i området. Vi får även minskade kostnader för reparationer av våra garage.
Skulle något vara fel med ert garage så kontakta den förvaltare som ansvarar för ert garage så att felet blir åtgärdat.

Löpande information

Informationsbrev utskickat sept. 2019

Nedanstående informationsbrev lämnades ut till samtliga medlemmar med gemensamhetsgarage i september 2019
Infobrev.

Byte av hängrännor

Samtliga hängrännor är utbytta 2010

Montering av automatiska/fjärrstyrda garageportsöppnare

Det blir allt vanligare med fjärrstyrda/aoutomatiska öppnare till garagen. Vi har därför tagit fram några enkla regler som alltid skall följas och beaktas vid installation. Det åligger varje medlemma att följa dessa, samt vara medveten om sitt ansvar. Klicka på länken nedan för att läsa reglerna.
Länk till regeldokumentet.

Viktigt att alla låser sin garageport

Tyvärr har vi haft en del inbrott i gemensamhets-garage. Vissa har blivit drabbade upprepade gånger, och det har skett i garage där någon av portarna inte varit låst. Om en port är öppen kan tjuvarna oftast ta sig vidare till de andra garageplatserna. Tänk därför på att låsa porten även om ni inte själv har något stöldbegärligt i ert garage. Lås alltid er garageport !!!!!

Är det någon som har problem att låsa sitt garage skall förvaltaren eller någon annan i styrelsen kontaktas så att detta kan åtgärdas.


Renovering och målning av garagen

2009
Samtliga träpaneler i gemensamhetsgaragen har gåtts över, dåligt virke har bytts ut och all panel har målats.

2021
Samtliga garage är målade.

Tvätt av garagetaken

Samtliga garagetak är tvättade och arbetet är avslutat och klart under 2009.

Planerade åtgärder

 

 

Ansvariga Förvaltare

Vi har delat in våra gemensamhetsgarage i fyra områden. Vart område har en utpekad förvaltare som även ingår i styrelsen.
Det är till denna förvaltare ni skall vända er om det är några problem rörande garagen. För att se vem som är ansvarig för just ert garage kan ni klicka på ert garage i bilden nedan. Ni får då upp ett fönster med uppgift om namn och telefonnummer till förvaltaren.

Klicka på resp. garage för att få fram uppgift om ansvarig förvaltare


Vilken garageplats som hör till respektive fastighet kan man se i nedanstående lista.

Garageplatsdisponering

Östra Lerbergets Samfällighetsförening Nr:1 Org.nr:716407-5819 Bankgironr: 5014-2967 
 	  Postadress; Östra Lerbergets Samfällighetsförening Nr:1, c/o L-O Werme, Plöjargränd 161, 263 54 Lerberget