Uppdaterad: 2016-06-15

 

 

Samtliga villaägare i föreningen som innehar en 120-andel disponerar en plats i ett gemensamhetsgarage. Det är viktigt att känna till att garagen ägs kollektivt av samtliga 120-andelar. Man äger alltså inte sitt eget garage utan en 120/del av samtliga garagelängor. Låscylindern till garaget tillhör emellertid den som disponerar garaget.

Byte av hängrännor

Samtliga hängrännor är utbytta 2010

Montering av automatiska/fjärrstyrda garageportsöppnare

Det blir allt vanligare med fjärrstyrda/aoutomatiska öppnare till garagen. Vi har därför tagit fram några enkla regler som alltid skall följas och beaktas vid installation. Det åligger varje medlemma att följa dessa, samt vara medveten om sitt ansvar. Klicka på länken nedan för att läsa reglerna.
Länk till regeldokumentet.

Viktigt att alla låser sin garageport

Tyvärr har vi haft en del inbrott i gemensamhets-garage. Vissa har blivit drabbade upprepade gånger, och det har skett i garage där någon av portarna inte varit låst. Om en port är öppen kan tjuvarna oftast ta sig vidare till de andra garageplatserna. Tänk därför på att låsa porten även om ni inte själv har något stöldbegärligt i ert garage. Lås alltid er garageport !!!!!

Är det någon som har problem att låsa sitt garage skall förvaltaren eller någon annan i styrelsen kontaktas så att detta kan åtgärdas.


Renovering och målning av garagen

Samtliga träpaneler i gemensamhetsgaragen har gåtts över under 2009 och dåligt virke har bytts ut. Dessutom har medlemmarna målat sina respektive garage.

Tvätt av garagetaken

Samtliga garagetak är tvättade och arbetet är avslutat och klart under 2009.

Planerade åtgärder

Inga planerade åtgärder under 2015. Endast löpande underhåll.

 

 

Ansvariga Förvaltare

Vi har delat in våra gemensamhetsgarage i fyra områden. Vart område har en utpekad förvaltare som även ingår i styrelsen.
Det är till denna förvaltare ni skall vända er om det är några problem rörande garagen. För att se vem som är ansvarig för just ert garage kan ni klicka på ert garage i bilden nedan. Ni får då upp ett fönster med uppgift om namn och telefonnummer till förvaltaren.

Klicka på resp. garage för att få fram uppgift om ansvarig förvaltare


 

Östra Lerbergets Samfällighetsförening Nr:1 Org.nr:716407-5819 Bankgironr: 5014-2967 
 	  Postadress; Östra Lerbergets Samfällighetsförening Nr:1, c/o L-O Werme, Plöjargränd 161, 263 54 Lerberget