Uppdaterad: 2022-04-24

 

 

Målning av gemensamhetsgaragen.

Enligt planerna skulle vi målat samtliga gemensamhetsgarage under sommarn i år. Detta utföras ju av de som disponerar respektive garage, men med anledning av Covid 19 har styrelsen beslutat att vi skjuter på arbetet till vår/sommar 2021.


Information angående gemensamhetsgaragen.

Infobrev utdelat till samtliga medlemmar som disponerar gemensamhetsgarage.
Se Infobrev
Brevet utdelat i september september 2019.


Soptunnor placerade utanför tomtgräns.

Det har kommit in klagomål på att en del fastigheter ställer upp sina soptunnor utanför tomten. Detta är inte tillåtet. Samtliga soptunnnor skall var uppställde inne på tomterna. De får endast ställas upp utanför tomten i anslutning till tömning.


Brist på parkeringsplatser.

Vi har tidigare informerat om att antalet parkeringsplatser inte räcker till vid gemensahetsgaragen längst ner på Skördevägen och Sädesvägen. Vi har därför bett alla med gemensahetsgarage att sätta in bilarna i garaget.
Många använder garagen till förråd och t.o.m. verkstäder. Detta ökar givetvis risken för inbrott. Finns det något av värde lockar det tjuvar. Garagen är varken tänkta för eller konstruerade för något annat än att ha bilen i.

Vi uppmanar därför alla med gemensamhetsgarage att:
- Använd garagen till uppställning av bil. Lagra inget som kan vara stöldbegärligt i garaget.


Planprogram för ny bilväg från Ö. Lerberget till Allégatan genom det nya sportcentret.

Kommun har tagit fram ett planförslag som innebär att en bilväg skall anläggas för att förbinda Ö.Lerberget mot Allégatan i Höganäs. Planförslaget presenterar tre alternativa sträckningar av vägen, men samtliga går från Lagårdsvägen genom sportcenter och ansluter mot befintlig väg bakom ICA.

Styrelsen är skeptisk till samtliga förslag och anser att en konsekvensanalys måste presenteras för hur det påverkar trafiken utmed Skördevägen och genom Sportcenter.
Utmed de här sträckorna finns många barn. Konsekvenserna av en ökad biltrafik här anser vi vara betydligt mer negativa än de positiva effekter man eventuellt kan få av den nya bilvägen.

Styrelsen har skriftligen lämnat dessa synpunkter till kommun.

Planprogram


 


 

 

 
 
 

  

Engångsbetalning av kostnad för fibernätet.

Vi vill påminna om att det alltid är möjligt att göra en engångsinbetalning av hela beloppet för fiberanslutningen. De medlemmar som betalar en årsavgift kan alltså slippa denna om en engångsinsättning görs.Se mer info under Fibernät.


Årsavgifterna för under 2022

Avser Belopp Inbet. datum
171-andel
1500 kr
31 maj
120-andel (gemens. garage)
1200 kr
30 sept
Fibernät
918 kr
30 nov

 


 

 

 

 

Östra Lerbergets Samfällighetsförening Nr:1 Org.nr:716407-5819 Bankgironr: 5014-2967 
 	  Postadress; Östra Lerbergets Samfällighetsförening Nr:1, c/o L-O Werme, Plöjargränd 161, 263 54 Lerberget