Uppdaterad: 2021-04-25

 

Ordförande
Fredrik Morän
Plöjargränd 109
Mobil:
0701-890072
fredrik.moran@gmail.com

Kassör
Lars-Olof Werme
Plöjargränd 161
Mobil: 0730 - 81 67 63
lars-olof.werme@telia.com

Sekreterare
Kenneth Carlsson
Sädesvägen 62
Mobil: 070 59 41 777
kenneth.carlsson@telia.com

Ledamot / förvaltare garagen Sädesvägen/Skördevägen (se fliken "garage")
Thomas Thorstensson
Plöjargränd 123
Mobil: 0766-11 02 80
thorstensson.thomas@gmail.com

Ledamot / förvaltare smågaragen Skördevägen/Plöjargränd (se fliken "garage")
Ricky Andinsson
Skördevägen 149
Mobil: 0768-93 53 48
ricky_andinsson@hotmail.com

Ledamot/ förvaltare garagen Sädesvägen/Plöjargränd (se fliken "garage")
Gunilla Henriksson
Sädesvägen 92
Mobil: 0733-34 73 17
nille_me@hotmail.com

Suppleant
Patrik Liljeström
Plöjargränd 115
Mobil: 076-118 04 73
patrik.hjulet.svensson@gmail.com

Suppleant
Sofia Johansson
Skördevägen 7
Mobil: 0723 -06 07 67
joh.sofia@gmail.com

Suppleant
Mikael Ottebrant
Skördevägen 25
Mobil: 0708-97 56 19
mikael@ottebrant.com

Webmaster
Kenneth Carlsson
Sädesvägen 62
Mobil: 0705-94 17 77
kenneth.carlsson@telia.com

 

 
 

 

 


Foto: Kenneth Carlsson


Revisor
Walter Danewid
Sädesvägen 24
263 54 Lerberget
Mobil: 070-955 03 38
walle.ngf@telia.com


Revisorsuppleant
Christer Westlund
Skördevägen 137
Tel: 0706 - 30 36 24
cw@plusman.se

Representanter Byaföreningen
Vilande

Östra Lerbergets Samfällighetsförening Nr:1 Org.nr:716407-5819 Bankgironr: 5014-2967 
 	  Postadress; Östra Lerbergets Samfällighetsförening Nr:1, c/o L-O Werme, Plöjargränd 161, 263 54 Lerberget