Uppdaterad: 2019-04-17

 

Ordförande
Fredrik Morän
Plöjargränd 109
Tel. 042- 18 12 75 Mobil:
0730-788259
fredrik.moran@mvbab.se
fmoran@blixtmail.se

Kassör
Lars-Olof Werme
Plöjargränd 161
Mobil: 0730 - 81 67 63
lars-olof.werme@telia.com

Sekreterare
Kenneth Carlsson
Sädesvägen 62 S
Tel:042-33 32 12 Mobil: 070 59 41 777
kenneth.carlsson@telia.com

Ledamot / förvaltare garagen Sädesvägen/Skördevägen (se fliken "garage")
Thomas Thorstensson
Plöjargränd 123
Tel: 34 08 00 Mobil: 0766-110280
thorstensson.thomas@gmail.com

Ledamot / förvaltare smågaragen Skördevägen/Plöjargränd (se fliken "garage")
Ricky Andinsson
Skördevägen 149
Mobil: 0768-935348
ricky_andinsson@hotmail.com

Ledamot/ förvaltare garagen Sädesvägen/Plöjargränd (se fliken "garage")
Gunilla Henriksson
Sädesvägen 92
Mobil: 0733 34 73 17
nille_me@hotmail.com

Suppleant
Patrik Liljeström
Plöjargränd 115
Mobil: 076-118 04 73
patrik.hjulet.svensson@gmail.com

Suppleant
Herbert Birgmann
Skördevägen 99
Tel: 042-34 28 93 Mobil: 0705 - 19 28 93
hebbe@bredband2.com

Webmaster
Kenneth Carlsson
Sädesvägen 62
Tel: 042-333212 Mobil: 0705-94 17 77
kenneth.carlsson@telia.com

 

 
 

 

 


Foto: Kenneth Carlsson


Revisor
Johan Carlsson
Plöjargränd 143
Tel: 042-33 12 51 Mobil: 076-76 26 630
johan.carlsson@cygate.se

Revisorsuppleant
Christer Westlund
Skördevägen 137
Tel: 0706 - 30 36 24
cw@plusman.se

Representanter Byaföreningen
Vilande

Östra Lerbergets Samfällighetsförening Nr:1 Org.nr:716407-5819 Bankgironr: 5014-2967 
 	  Postadress; Östra Lerbergets Samfällighetsförening Nr:1, c/o L-O Werme, Plöjargränd 161, 263 54 Lerberget